facebook
  • „Pasja + Wizja + Działanie = Sukces”

    Fryderyk Engels

  • „Sukces jest wynikiem właściwej decyzji”

    Eurypides

  • "Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu.”

    Konfucjusz

Sami czy przez Agencję Pracy Tymczasowej?

Element usługi Sami Przez Agencje PT Korzyść ze skorzystania z APT
Rekrutacja Rekrutację prowadzą pracownicy, którzy często mają również inne obowiązki takie jak prowadzenie wewnętrznych kadr i płac. Rekrutacja prowadzona jest przez wyspecjalizowane osoby, które zajmują się tym przez cały czas swojej pracy. Rekrutacja prowadzona jest na bieżąco, krótki czas reakcji na zamówienia na pracowników tymczasowych, nawet do 12 h.
Lepsze dotarcie do pracowników na rynku.
Źródła poszukiwania kandydatów do pracy  Kosztowne ogłoszenia prasowe, własna baza danych pracowników z lat poprzednich, które nie zawsze jest na bieżąco aktualizowana.  Systematycznie zamieszczane ogłoszenia prasowe, internetowe, plakaty, giełdy pracy, ulotki, lokalne kontakty na rynku pracy, baza danych stale aktualizowana.  Dzięki różnorodnym źródłom poszukiwania kandydatów poprzez JAGA Temp, Klient otrzymuje w bardzo krótkim czasie osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
Obowiązki pracodawcy  Wszystkie obowiązki związane z rekrutacją, selekcja i obsługa kadrowo – płacową leżą po stronie firmy, która zatrudnia bezpośrednio.  Możliwość przekazania części obowiązków JAGA Temp takich jak badań lekarskich czy zlecenia wstępnego szkolenia BHP.  Pracownik przychodzi gotowy do pracy. Bardziej wydajne organizowanie pracy w zakresie pozyskania dodatkowych pracowników.
Elastyczność zatrudniania  Mała elastyczność w zawieraniu umów o pracę .  Możliwość zawarcia nieskończonej liczby umów o pracę z osobami.  Większa elastyczność w dopasowaniu zatrudnienia do zmieniających się potrzeb. Możliwość odwołania osób bez konieczności długich wypowiedzeń umów o pracę bez zbędnych kosztów.
 Rozliczenia  Dodatkowa praca dla osób, które zajmują się standardowo rozliczeniami wewnętrznymi lub konieczność zatrudniania dodatkowej osoby.  Wyspecjalizowana komórka zajmująca się rozliczeniami pracowników, i przygotowaniem potrzebnych raportów, specyfikacji.  Praca na sprawdzonym systemie. Możliwość przygotowania dodatkowych raportów
 Koszty  Koszty rozproszone po różnych działach w zależności od ilości pracy związanej z rekrutacją, księgowością i administracją.  Jedna zbiorcza miesięczna faktura.  Łatwość analizy kosztów. Korzystanie z usług JAGA Temp to oszczędność około 5-10% w stosunku do zatrudniania własnymi siłami.

 

Nasi partnerzy