facebook
 • „Pasja + Wizja + Działanie = Sukces”

  Fryderyk Engels

 • „Sukces jest wynikiem właściwej decyzji”

  Eurypides

 • "Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu.”

  Konfucjusz

Co to jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to forma zatrudnienia, w której uczestniczą 3 podmioty:

 1. Pracownik Tymczasowy;
 2. Klient Agencji Pracy tzw. Pracodawca Użytkownik;
 3. Agencja pracy JAGA Temp.

Z formalnego punktu widzenia JAGA Temp jest podmiotem zatrudniającym Pracownika Tymczasowego czyli m.in. podpisuje z nim umowę.

Agencja Pracy deleguje Pracowników do wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem Klienta (Pracodawcy Użytkownika).

Obowiązki Agencji Pracy:

 • zawiera umowy z Pracownikiem Tymczasowym;
 • dokonuje zgłoszenia do ZUS;
 • rozlicza i wypłaca należne wynagrodzenie;
 • odprowadza podatki i składki na ubezpieczenie;
 • prowadzi dokumentację kadrową.

Z kolei Pracodawca Użytkownik deleguje zadania do wykonania Pracownikowi Tymczasowemu. Koordynuje ich pracę oraz prowadzi ewidencję czasu pracy.

Pomiędzy wszystkimi stronami obowiązują ustalone, jasne zasady współpracy.

Maksymalny okres zawarcia umowy wynika z Ustawy o Zatrudnieniu Pracowników Tymczasowych i wynosi 18 miesięcy na rzecz 1 Pracodawcy Użytkownika w ciągu kolejnych 36 miesięcy.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO

 • Możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin. Pracownik może podać swój harmonogram dnia, a następnie Specjalista ds. rekrutacji będzie proponował pracę w dogodnym dla niego czasie. Takie rozwiązanie pozwala pogodzić pracę tymczasową z nauką, opieką nad dzieckiem czy osobą starszą bądź innymi obowiązkami.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego. Często osoby bez doświadczenia zawodowego zaczynają od pracy tymczasowej. Dotyczy to przede wszystkim osób wchodzących na rynek pracy i zdobywających swoje pierwsze, cenne doświadczenie zawodowe. Dzięki temu mogą nabyć różnych doświadczeń, co powoduje świadomy wybór kierunku w jakich chcieliby się rozwijać zawodowo.
 • Możliwość stałego zatrudnienia. Często dziej się tak, że Pracownik Tymczasowo po okresie tzw. „próbnym” dostaje propozycję zatrudnienia bezpośrednio przez Pracodawcę Użytkownika.
 • Dostęp do różnorodnych ofert pracy. Dzięki Agencji Pracy Pracownik ma dostęp na bieżąco do różnych ofert pracy, jakie oferuje Agencja Pracy. W jednym miejscu wiele atrakcyjnych ofert, możliwość konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego i prawa pracy z profesjonalnym personelem Agencji Pracy JAGA Temp.

 

Nasi partnerzy